Заявка за

фактури  протоколи  други

Име на фирмата

Регистрация по ДДС

Да      He

Идентификационен номер
по ЗДДС

Идентификационен номер

Адрес по регистрация

Телефон за изписване в/у фактурата

Адрес по кореспонденция

МОЛ

Банкова информация #1

 

  IBAN

  BIC

  Банка

Банкова информация #2

 

  IBAN

  BIC

  Банка

Брой редове в една фактура

8  14  26

Екземпляри на номер

2  3  4  5

Цветност

1 цвят  2 цвята  3 цвята

Да започва от номер

Обем на поръчката в кочани

Поръчал

Телефон за връзка

Мобилен

E-Mail